×
You need to subscribe to view this content.
Click here to subscribe.
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨੀ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਕਿਸੇ ਨਿਅਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਿਤ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ (ਮਿਹਨਤ, ਪੂਂਜੀ, ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਉਦਿਅਮਸ਼ੀਲਤਾ ਸਹਿਤ) ਦੇ ਜਰਿਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਰਕ ਆਮਦਨ ਅਰਥਾਤ ਮਜਦੂਰੀ, ਵਿਆਜ, ਕਿਰਾਇਆ, ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੱਖਰਾ ਸੰਕਲਪਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਜੀਡੀਪੀ, ਜੀਏਨਪੀ, ਏਨਏਨਪੀ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ, ਵਰਤੋ ਯੋਗ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਰਥਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨੀ
>ਐਨਐਨਆਈ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ XXX XXX
ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ
>ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ XXX XXX
>ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ XXX XXX
>ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ XXX XXX
>ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ XXX XXX
>ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਸਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ XXX XXX
ਜੀਐਸਟੀ
>ਕੁੱਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ XXX XXX
>ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ XXX XXX
ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ
>ਕੁੱਲ ਰਸੀਦਾਂ XXX XXX
>ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ XXX XXX
>ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ XXX XXX
ਮੁਦਰਾ ਸਫ਼ੀਤੀ

ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨੂੰ ਮਾਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਤੋੰ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਪਰਿਣਾਮਸਵਰੂਪ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਤੇ ਸਭਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (ਡਬਲਿਊਪੀਆਈ) ਜਾਂ ਖੁਦਰਾ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦਾ ਵਰਤੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਪਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਮਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (ਸੀਪੀਆਈ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁਦਰਾ ਸਫ਼ੀਤੀ
>ਮੂਲ ਸਾਮਗ੍ਰੀ XXX XXX
>ਖਾਦਿਅ ਸਾਮਗ੍ਰੀ XXX XXX
>ਗੈਰ - ਖਾਦਿਅ ਸਾਮਗ੍ਰੀ XXX XXX
>ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ XXX XXX
>ਕੱਚਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ XXX XXX
>ਈਂਧਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ XXX XXX
ਉਦਯੋਗਕ ਉਤਪਾਦਨ ਸੂਚਕਾਂਕ (ਆਈਆਈਪੀ)

ਉਦਯੋਗਕ ਉਤਪਾਦਨ ਸੂਚਕਾਂਕ (ਆਈਆਈਪੀ) ਇੱਕ ਮਾਤਰਾਤਮਿਕ ਸੂਚਕਾਂਕ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋੰ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਤਪਾਦਿਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਈਆਈਪੀ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਸੰਕੇਤਕ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਜਰਿਏ ਖਨਨ, ਵਿਨਿਰਮਾਣ, ਬਿਜਲੀ, ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਾਮਾਨ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਮਾਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੈਕਟਰਲ
>ਖਣਿਜ XXX XXX
>ਨਿਰਮਾਣ XXX XXX
>ਬਿਜਲੀ XXX XXX
ਵਰਤੋਂ-ਆਧਾਰਿਤ
>ਮੂਲ ਵਸਤੁਵਾਂ XXX XXX
>ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤੁਵਾਂ XXX XXX
>ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਵਸਤੁਵਾਂ XXX XXX
>ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ / ਨਿਰਮਾਣ ਵਸਤੁਵਾਂ XXX XXX
>ਉਪਭੋਗਤਾ ਟਿਕਾਊ ਵਸਤੁਵਾਂ XXX XXX
>ਉਪਭੋਗਤਾ ਗੈਰ-ਟਿਕਾਊ XXX XXX
ਅੱਠ ਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਸੂਚਕਾਂਕ

ਅੱਠ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗੋਂ ਦਾ ਮਾਸਿਕ ਸੂਚਕਾਂਕ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਤਰਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਜਰਿਏ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅੱਠ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗੋਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਮੂਹਕ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅੱਠ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਕੋਲਾ, ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਉਰਵਰਕ, ਇਸਪਾਤ, ਸੀਮੇਂਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਦਯੋਗਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਰਥਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਚਕ ਹੈ।

ਅੱਠ ਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਸੂਚਕਾਂਕ
>ਕੋਇਲਾ XXX XXX
>ਕੱਚਾ ਤੇਲ XXX XXX
>ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ XXX XXX
>ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਉਤਪਾਦ XXX XXX
>ਖਾਦ XXX XXX
>ਇਸਪਾਤ XXX XXX
>ਸੀਮੇਂਟ XXX XXX
>ਬਿਜਲੀ XXX XXX
ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ

ਬੈਂਕਿੰਗ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਉਦਯੋਗ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਨਕਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮਾਂ ਕਰਣ ਅਤੇ ਕੱਢਣੇ, ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਚੁਕਾਣ, ਬਚਤ ਕਰਣ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਦੇਕੇ ਅੱਛਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਈ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਇੰਟਰਨੇਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਇਲੇਕਟਰਾਨਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਲੈਣਦੇਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਖਾਤੀਆਂ, ਆਨਲਾਇਨ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਐਟੀਏਮ, ਇਲੇਕਟਰਾਨਿਕ ਡੇਟਾ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਆਦਿ ਦਾ ਪਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
>ਜਮ੍ਹਾ XXX XXX
>ਕ੍ਰੈਡਿਟ XXX XXX
>CD ਅਨੁਪਾਤ XXX XXX
>ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਟੈਲਰ ਮਸ਼ੀਨ (ਏਟੀਐਮ) XXX XXX
>ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਸੇਲ (PoS) XXX XXX
ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ
>ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ XXX XXX
>ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (NEFT) XXX XXX
>ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਗ੍ਰੋਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (RTGS) XXX XXX
>ATM/PoS/Online (e-com)/ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ XXX XXX
>ATM/PoS/ਆਨਲਾਈਨ (e-com)/ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ XXX XXX
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਲ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ
>ਕੁੱਲ ਕੁੱਲ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ XXX XXX
>ਭੋਜਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ XXX XXX
>25 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ (550.11) XXX XXX
>ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਨਾਨ-ਫੂਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ) XXX XXX
>ਮਾਈਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਮੀਡੀਅਮ ਅਤੇ ਲਾਰਜ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਗੈਰ-ਭੋਜਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ) XXX XXX
>ਸੇਵਾਵਾਂ (ਨਾਨ-ਫੂਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ) XXX XXX
>ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ (ਨਾਨ-ਫੂਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ) XXX XXX
ਪੈਸਾ ਸਟਾਕ ਉਪਾਅ
>ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ XXX XXX
>ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਸ਼ ਆਨ ਹੈਂਡ XXX XXX
>ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਦਰਾ XXX XXX
ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਭੁਗਤਾਨ ਯੰਤਰ (PPIs)
>m-ਵਾਲਿਟ XXX XXX
>PPI ਕਾਰਡ XXX XXX
>NPCI 'ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਭੁਗਤਾਨ XXX XXX
>ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ (IMPS) XXX XXX
ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI)
>UPI XXX XXX
>ਭੀਮ XXX XXX
>USSD 2.0 XXX XXX
>UPI ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੀਮ ਅਤੇ ਯੂ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਡੀ XXX XXX
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼

ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤੱਤ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਯਾਤ (ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ) ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ (ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ) ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੁਆਰਾ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂੱਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਣਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼
>ਆਯਾਤ XXX XXX
>ਵਪਾਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ XXX XXX
>ਏਫਡੀਆਈ ਨਿਵੇਸ਼ XXX XXX
>ਐਨਆਰਆਈ ਨਿਵੇਸ਼ XXX XXX
>ਐੱਫਪੀਆਈ ਨਿਵੇਸ਼ XXX XXX
>ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ XXX XXX
ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ (ਬੀਓਪੀ)
>ਕ੍ਰੈਡਿਟ XXX XXX
>ਡੈਬਿਟ XXX XXX
>ਨੈੱਟ XXX XXX
ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰਾਂ

ਦੋ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਮੁਦਰਾ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਥਿਰ ਜਾਂ ਫਲੋਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਲੋਟਿੰਗ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਆਪੂਰਤੀ ਦੇ ਤੰਤਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰਾਂ
>ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ 1 ਡਾਲਰ XXX XXX
>ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ 1 ਜੀਬੀਪੀ XXX XXX
>ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ 1 ਯੂਰੋ XXX XXX
>ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ 100 ਯੇਨ XXX XXX
ਬੁਲਿਅਨ ਦਰਾਂ

ਬੁਲਿਅਨ ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤੁਵਾਂ ਬਾਰ, ਸਿੱਲੀਆਂ, ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰੰਪਰਕ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲ ਬਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਤੋਂ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁਲਿਅਨ ਦਾ ਵਰਤੋ ਸੰਸਾਰਿਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਲਈ ਅਕਸਰ ਅਵਮੂਲਯਨ ਦੇ ਜੋਖਿਮੋਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਜਾਇਨ ਮੁਦਰਾ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮਰਥਿਤ ਫਿਏਟ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

>ਚਾਂਦੀ XXX XXX
ਪੂੰਜੀ ਬਜ਼ਾਰ

ਪੂਂਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਯੋਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਡ, ਸਟਾਕ ਆਦਿ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖਰੀਦ/ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਦਮੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਯੋਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਨ: ਨੇਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (ਐਨਐਸਈ) ਅਤੇ ਬਾੰਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (ਬੀਐਸਈ)।

ਪੂੰਜੀ ਬਜ਼ਾਰ
>ਏਨਏਸਈ ਨਿਫਟੀ XXX XXX
ਕੰਪਨੀਆਂ

ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਣ ਲਈ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉੱਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਕੰਪਨੀ, ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ।

ਕੰਪਨੀਆਂ
>ਬੰਦ ਕੰਪਨੀਆਂ XXX XXX
ਐਮਐਸਐਮਈ ਰਜਿਸਟਰਡ

ਇਹ ਉੱਦਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਨਿਰਮਾਣ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜਾਂ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਐਮਐਸਐਮਈ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਮਾਜਕ-ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਨ ਕੇਵਲ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਦਯਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
>ਛੋਟਾ XXX XXX
>ਦਰਮਿਆਨਾ XXX XXX
>ਕੁੱਲ ਉਦਯੋਗ ਆਧਾਰ XXX XXX
ਟੁਰਿਜ਼ਮ

ਟੁਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂੱਜੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ (ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਤੋਂ) 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੇਠਲਾ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਤਮ 6 ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਇੱਕਮਾਤਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਣਾ-ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਟੂਰਿਜ਼ਮ
>ਈ-ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ XXX XXX
>ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਰਸੀਦਾਂ XXX XXX
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜਾਈ। ਇਸਤੋਂ ਦੂਰੀ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸਾਧਨ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸੜਕ, ਰੇਲਵੇ, ਪਾਣੀ, ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ।

ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ
>ਯਾਤਰੀ ਅੰਦੋਲਨ XXX XXX
>ਮਾਲ ਢੋਆ ਢੁਆਈ XXX XXX
ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ
>ਮੁੱਖ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ XXX XXX
ਰੇਲਵੇ
>ਯਾਤਰੀ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ XXX XXX
>ਮੂਲ ਮਾਲੀਆ ਲੋਡਿੰਗ XXX XXX
>ਕੁੱਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰਸੀਦਾਂ XXX XXX
ਦੂਰਸੰਚਾਰ

ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੌਇਸ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਾਂ, ਡੇਟਾ, ਟੈਕਸਟ, ਇਮੇਜ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੌਇਸ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਾਰ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲੈੱਸ), ਇੰਟਰਨੇਟ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਨੇਟਵਰਕਿੰਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਟੇਲੀਫੋਨ ਗਾਹਕ
ਟੈਲੀਫੋਨ ਗਾਹਕ
>ਸਮੁੱਚੀ ਟੈਲੀ-ਘਣਤਾ XXX XXX
ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਗਾਹਕ
>ਵਾਇਰਲਾਈਨ ਗਾਹਕ XXX XXX
>ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਗਾਹਕ XXX XXX
>ਕੁੱਲ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਗਾਹਕ XXX XXX
ਭਾਰਤਨੈੱਟ
>GPs ਵਿੱਚ Wi-Fi ਹੌਟਸਪੌਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ XXX XXX
>FTTH ਕਨੈਕਸ਼ਨ XXX XXX
Dark Fibre
>ਡਾਰਕ ਫਾਈਬਰ XXX XXX
ਭਾਰਤਨੈੱਟ
>OFC ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਰੱਖੀ ਗਈ XXX XXX
>ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਓ.ਐਫ.ਸੀ XXX XXX
>GPs ਨੂੰ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ XXX XXX
ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ

ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁਢਲੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਣ ਦੀ ਪਰਿਕ੍ਰੀਆ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸਰੋਤ ਹਨ ਜੋ ਵਰਤੋ ਵਿੱਚ ਹਨ: 1) ਪਾਰੰਪਰਕ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਲਿਗਨਾਇਟ, ਪੰਪ ਸਟੋਰੇਜ, ਪਰਮਾਣੁ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਸਹਿਤ ਵੱਡੇ ਹਾਇਡਰੋ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ; 2) ਨਵੀਕਰਣੀਅ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ, ਪਵਨ, ਬਾਯੋਮਾਸ, ਲਘੂ ਪਨਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ; 3) ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਡ ਸਕੇਲ ਬੈਟਰੀ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ
>ਥਰਮਲ XXX XXX
>ਨਿਊਕਲੀਅਰ XXX XXX
>ਹਾਇਡ੍ਰੋ XXX XXX
>ਭੂਟਾਨ ਆਯਾਤ XXX XXX
ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ
>ਹਵਾ XXX XXX
>ਸੂਰਜੀ XXX XXX
ਪਲਾਂਟ ਲੋਡ ਫੈਕਟਰ (ਪੀਐੱਲਐੱਫ)
>ਥਰਮਲ XXX XXX
>ਪ੍ਰਮਾਣੂ XXX XXX
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੀਮਤਾਂ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੈਨਿਕ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਟਰੋਲਿਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੀਮਤਾਂ
ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਸੇਲਿਂਗ ਪ੍ਰਾਈਜ (ਆਰਏਸਪੀ)
>ਦਿੱਲੀ XXX XXX
>ਮੁਂਬਈ XXX XXX
>ਚੇਨਈ XXX XXX
>ਕੋਲਕਾਤਾ XXX XXX
ਡੀਜਲ ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਸੇਲਿਂਗ ਪ੍ਰਾਈਜ (ਆਰਏਸਪੀ)
>ਦਿੱਲੀ XXX XXX
>ਮੁਂਬਈ XXX XXX
>ਚੇਨਈ XXX XXX
>ਕੋਲਕਾਤਾ XXX XXX
ਬੀਮਾ

ਬੀਮਾ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਵਿਦਾ ਹੈ- ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ (ਬੀਮਾਕਰਤਾ) ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ (ਬੀਮਿਤ), ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਬੀਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੀਮਿਅਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀਮਿਤ ਆਕਸਮਿਕਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਣ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: 1) ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ, 2) ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ।

ਬੀਮਾ
ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਪ੍ਰੀਮਿਅਮ
>ਪ੍ਰੀਮਿਅਮ XXX XXX
>ਕੁਲ ਪਾਲਿਸੀਆਂ/ਯੋਜਨਾਵਾਂ XXX XXX
>ਸਮੂਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਮਿਤ ਸਦੱਸ XXX XXX
ਸਾਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਸਾਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਰਸਾਉਦੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਜਿਵੇਂ ਸੇਵਾਨਿਵ੍ਰੱਤੀ, ਇਸਤੀਫਾ, ਛਟਨੀ, ਮੌਤ, ਅਸਮਰੱਥਾ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੈਬਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਸਾਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਹਲਾਤਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋਖਿਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਣਾ ਜਾਂ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਣਾ ਹੈ।

EPF ਮੈਂਬਰ
>ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ XXX XXX
>ਮੁੜ-ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ XXX XXX
>ਨੈੱਟ ਪੇਰੋਲ XXX XXX
ESI ਮੈਂਬਰ
>ਨਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ XXX XXX
>ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ XXX XXX
NPS ਗਾਹਕ
>ਨਵੇਂ ਗਾਹਕ XXX XXX
>ਮੌਜੂਦਾ ਗਾਹਕ XXX XXX
ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਪ੍ਰਾਈਜ

ਰਿਟੇਲ ਮੁੱਲ ਉਹ ਵਾਸਤਕਵਿਕ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਵਾਸਤਛਵਿਕ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲੱਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਾਹਕ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਉਪਭੋਗ ਕਰਣ ਲਈ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਰਿਟੇਲ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਵਿਤਰਕ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਚਾਵਲ
>ਦਿੱਲੀ XXX XXX
>ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ XXX XXX
>ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ XXX XXX
>ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ XXX XXX
ਕਣਕ
>ਦਿੱਲੀ XXX XXX
>ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ XXX XXX
>ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ XXX XXX
>ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ XXX XXX
ਤੁਰ/ਅਰਹਰ ਦਾਲ
>ਦਿੱਲੀ XXX XXX
>ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ XXX XXX
>ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ XXX XXX
>ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ XXX XXX
ਮਸਰੀ (ਦਲੀ ਹੋਈ)
>ਦਿੱਲੀ XXX XXX
>ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ XXX XXX
>ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ XXX XXX
>ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ XXX XXX
ਚੀਨੀ
>ਦਿੱਲੀ XXX XXX
>ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ XXX XXX
>ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ XXX XXX
>ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ XXX XXX
ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਤੇਲ (ਪੈਕ ਕੀਤਾ)
>ਦਿੱਲੀ XXX XXX
>ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ XXX XXX
>ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ XXX XXX
>ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ XXX XXX
ਪਿਆਜ
>ਦਿੱਲੀ XXX XXX
>ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ XXX XXX
>ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ XXX XXX
>ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ XXX XXX
ਆਲੂ
>ਦਿੱਲੀ XXX XXX
>ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ XXX XXX
>ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ XXX XXX
>ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ XXX XXX
ਟਮਾਟਰ
>ਦਿੱਲੀ XXX XXX
>ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ XXX XXX
>ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ XXX XXX
>ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ XXX XXX
ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ

ਔਸਤ ਦੈਨਿਕ ਮਜਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਕਾਮਕਾਜੀ ਘੰਟੀਆਂ ਲਈ ਸਧਾਰਣ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੁਣੇ 20 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਇੰਹੇਂਮ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਣ ਭਾਰਤੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਔਸਤ ਮਜਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਸਾਰੇ 20 ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਮਜਦੂਰੀ ਨੂੰ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵਿਭਾਜਿਤ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਅਵਸਾਵਾਂ ਲਈ ਔਸਤ ਦੈਨਿਕ ਮਜਦੂਰੀ ਦਰ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ
>ਔਰਤਾਂ XXX XXX
ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ
>ਔਰਤਾਂ XXX XXX
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

ਸਾਮਾਜਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਾਸਤਇਵ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੇ ਸਮੁਦਾਯ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਜਾਂ ਸਮੁਦਾਯ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਾਜਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ - ਧਨ ਯੋਜਨਾ (PMJDY)
>ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ XXX XXX
Pradhan Mantri Jan - Dhan Yojana (PMJDY)
>ਰੁਪੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ XXX XXX
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (PMSBY)
>ਕੁੱਲ ਦਾਖਲਾ XXX XXX
>ਕਲੇਮ ਵੰਡੇ ਗਏ XXX XXX
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜਯੋਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (PMJJBY)
>ਕੁੱਲ ਦਾਖਲਾ XXX XXX
>ਕਲੇਮ ਵੰਡੇ ਗਏ XXX XXX
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ (PMMY)
>ਮਨਜ਼ੂਰ ਰਾਸ਼ੀ XXX XXX
>ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ XXX XXX
>ਸ਼ਿਸ਼ੂ XXX XXX
>ਕਿਸ਼ੋਰ XXX XXX
>ਤਰੁਣ XXX XXX
>ਮੁਦਰਾ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ XXX XXX
ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ
>SC ਉੱਦਮੀ XXX XXX
>ST ਉੱਦਮੀ XXX XXX
>ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀ XXX XXX
>ਕੁੱਲ XXX XXX
ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ - ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ (PMJAY)
>ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ XXX XXX
>ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ XXX XXX
>ਈ-ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ XXX XXX
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ (PMUY)
>ਐਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ XXX XXX
ਉਜਾਲਾ ਸਕੀਮ
>ਐਲ.ਈ.ਡੀ XXX XXX
>ਟਿਊਬਲਾਈਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ XXX XXX
>ਪੱਖੇ ਵੰਡੇ ਗਏ XXX XXX
ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਤਰੱਕੀ
>ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੁਆਰਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ XXX XXX
>ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ XXX XXX
>ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਪਰਿਯੋਜਨ ਕੇਂਦਰ XXX XXX
>ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਭੇਜੇ ਗਏ XXX XXX
>ਡਿਜਿਲੌਕਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ XXX XXX
>ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰਮ ਯੋਗੀ ਮਾਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ XXX XXX
>ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨ XXX XXX
>DDU-GKY ਅਧੀਨ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕ XXX XXX
>ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੜਕ ਦੀ ਲੰਬਾਈ XXX XXX
>ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਕਾਨ XXX XXX
>ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਘਰੇਲੂ ਪਖਾਨੇ XXX XXX
>ਸੌਭਾਗਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ XXX XXX
>ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ XXX XXX
>ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਾਹਕ XXX XXX
>ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ XXX XXX
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ

ਕੋਵਿਡ-19 ਸਾਰਸ-ਕੋਵ-2 ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਾਂਸਨੇ, ਛੀਂਕਨੇ, ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਸਾਂਸ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਉਸਦੇ ਮੁੰਹ ਜਾਂ ਨੱਕ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਜਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ
>ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਮਾਮਲੇ XXX XXX
>ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ XXX XXX
>ਬਰਾਮਦ XXX XXX
>ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ XXX XXX
>ਮੌਤਾਂ XXX XXX
>ਮੌਤ ਦਰ XXX XXX
ਉਮਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੀਕਾਕਰਨ
>12-14 ਸਾਲ (ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ) XXX XXX
>12-14 ਸਾਲ (ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ) XXX XXX
>15-18 ਸਾਲ (ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ) XXX XXX
>15-18 ਸਾਲ (ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ) XXX XXX
>18 ਤੋਂ 59 ਸਾਲ (ਸਾਵਧਾਨੀ ਖੁਰਾਕ) XXX XXX
>18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ (ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ) XXX XXX
>18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ (ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ) XXX XXX
>ਕੁੱਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ XXX XXX

×
Fill the details